GOBİDUB
  • Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü
  • Adres: İncilipınar Mahallesi 3 Nolu Cadde Gaziantep Valiliği 3.Kat Şehitkamil / GAZİANTEP
  • Telefon (0342) 2311058 - Dahili (4413)

Projenin Amacı

Okul Öncesi Öğretmenlere Yönelik Bilimsel Düşünme Becerileri Eğitimi Projesi

Dünyada hızla gelişen bilim ve teknoloji, zihni doğrudan etkilemekte ve üst düzeyde geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu durum eğitim alanında zihinsel becerilere odaklı eğitim yaklaşımlarının gerekliliği göstermektedir. Çünkü bilgi edinme sürecinin önemli bir bileşeni olan düşünme becerilerinin okullarda kendiliğinden doğal olarak gelişmediği gözlenmektedir. Küçük yaştaki öğrencileri, yaşadıkları dünyayı sorgulayan, değerlendiren, dil ve zihinsel becerilerini geliştiren bireyler olarak yetiştirmek için öğretmen özelliklerinin de bu çerçevelerde olması gerekmektedir.Yapılandırmacı yaklaşıma göre 21. yy becerileri ve düşünme becerileri bir derste öğretilen ve daha sonra unutulan beceriler değildir. Düşünme becerileri, okullarda birbirinden faklı ve zengin etkinliklerle, küçük yaştaki öğrencilerin düşünmesini kolaylaştıracak, düşünme süreçlerini harekete geçirecek ve farklı durumlarda farklı görevleri yönetmek için kullanılan becerilerdir. İlgili alanda gerçekleştirilen çalışmalar daha çok ortaokul ve lise öğretmenlerinin becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin düşünme becerilere yönelik çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu proje ile 3-6 yaş öğrencilerin yaşadığımız bilgi çağı göz önüne alınarak mevcut bilgilerin doğrudan aktarılması yerine bilgiye ulaşma becerilerinin gelişmesine rehberlik edecek öğretmenlerin 21. yy becerileri ve düşünme becerileri etkileşimli olarak kazandırılmasına yönelik hazırlanmıştır. Bu proje etkinlikleriyle yenilikçi öğretim yöntemleri kullanılarak, yeni içeriklerin üretilmesine ve düşünme becerilerinin öğretmenlerden öğrencilere aktarılmasında öğretmenlere kendi yöntemlerini kendi okul ortamlarına göre uyarlamalarına, yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı planlanmaktadır. Gelişen çağın ve toplumların eğitim öğretim sistemlerinde bilgi teknolojileri oldukça fazla yer almaktadır. Öğrencilere düşünme becerileri kazandırılırken geleneksel yöntemler yerine, çağın gerekliliği olan teknolojiyi de yer verilmelidir. Öğrenciler teknoloji ve bilim alanlarıyla da bu becerilere kazanacağı bunun aynı zamanda bilim ve bilim insanına olumlu tutum geliştireceği ön görülmektedir. Düşünme becerilerinin gelişimi bireyin demografik özellikleri, bilişsel kapasitesi, öğrenme ortamı ve öğretmenin yeterliliği gibi faktörler yapılan araştırmalar sonucu etkilediği görülmüştür(Gündoğdu,2001). Projenin beklenen etkisinde bu dört faktörün ikisinin (%50’sinin) olumlu etkileneceği, böylece okul öncesi öğretmenlerin sınıf ortamlarını oluştururken ve ders içeriğini hazırlarken düşünme becerilerine katkı sağlayacağı beklenmektedir.